Krijgen mannen en vrouwen dezelfde hardloopblessures?

hardloopblessure

Bij hardloopblessures wordt vaak de benadering ‘one size fits all’ gehanteerd, maar toch blijken er behoorlijke verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen ontstaan blessures eerder bij de heupen terwijl bij mannen blessures vooral in het onderbeen ontstaan (enkels en knieën). Wil je blessures voorkomen, dan kun je maar het beste werken aan het versterken van lichaamsdelen waar je de meeste risico’s mee loopt.

Onderzoeker Maha Elashi van het UBC Environmental Physiology Lab volgde 68 mannen en 86 vrouwen die zich in een 12 weken durende training voorbereidden op een 10K-race. Ze werden nauwgezet gevolgd, vooral wat blessures betreft. Een blessure hield in dat ze minstens drie opeenvolgende trainingen moesten overslaan vanwege pijn door het lopen. Wat bleek? Mannen en vrouwen raken in gelijke mate geblesseerd. De vrouwen kregen 3,66 blessures per 1.000 trainingssessies en de mannen 3,66 blessures per 1.000 sessies. Er is dus geen verschil in het aantal blessuregevallen.

De blessures waar mannen en vrouwen mee te maken kregen, zijn wel verschillend. Volgens conventionele kennis zorgen de bredere heupen bij vrouwen ervoor dat er meer druk op de knieën wordt uitgeoefend. Om dit te achterhalen moet je een groep hardlopers met blessures vergelijken met een groep die volkomen gezond is. Uit een studie die in januari 2015 in het Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports verscheen, bleek dat geblesseerde vrouwen meer heuprotatie vertonen dan gezonde vrouwelijke hardlopers. Bij de mannen hadden de geblesseerde lopers meer enkelrotatie dan de gezonde lopers. De conclusie: vrouwen ontwikkelen blessures van de heup naar beneden, terwijl bij mannen de blessures zich ontwikkelen van de voet omhoog.

Uit een andere studie bleek dat geblesseerde vrouwen relatief zwakkere heupen hadden ten opzichte van gezonde vrouwen. Geblesseerde mannen hadden vaker zwakke knieën.

Raak je geblesseerd, dan zou je dus een advies moeten krijgen dat is afgestemd op het feit of je man of vrouw bent. Wil je je lichaam versterken om minder snel blessures op te lopen, dan is het lastig om zowel je heupen, enkels, knieën en voeten allemaal te versterken. Je kunt je dan ook beter richten op de zwakkere probleemzones: heupen bij vrouwen en onderbenen bij mannen.